Zinion oikeusilmoitukset

Katso Zinion palveluehdot, tietosuojakäytäntö ja hyvityskäytäntö alta.


Palveluehdot

Päivitetty viimeksi 31. lokakuuta 2012

Tervetuloa Ziniolle! Osoitteessa www.zinio.com sijaitsevan Zinion verkkosivuston (“sivusto”) ja muiden Zinion Internet-palveluiden (yhdessä sivustolle pääsyn ja käytön kanssa: “palvelu”) käyttö on seuraavien palveluehtojen alaista (nämä “ehdot”). Lue nämä ehdot huolellisesti. Kun luot tilin Ziniossa tai muutoin avaat tai käytät palvelua, se ilmaisee, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt olevasi näiden ehtojen sitoma ja noudattavasi kaikkia sovellettavia lakeja ja säännöksiä. Nämä ehdot muodostavat sitovan sopimuksen sinun ja Zinio LLC:n (“Zinio” tai “me”) välille. Jos et hyväksy näitä ehtoja, et saa käyttää palvelua.

NÄMÄ EHDOT SISÄLTÄVÄT VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEITA JA MUITA EHTOJA, JOTKA RAJOITTAVAT ZINION VASTUUVELVOLLISUUTTA. LUE NÄMÄ EHDOT KOKONAISUUDESSAAN.

1. Palvelun kuvaus

Palvelu on Zinion hallinnoima, ja se sisältää sivuston, jonka kautta tilaat ja vastaanotat useita digitaalisia lehtiä ja muita julkaisuja, sisältöä ja tuotteita (kollektiivisesti ”julkaisut”). Zinio Reader -ohjelmiston käyttö on myös Zinio Reader -lisenssisopimuksen alaista.

2. Tilisi

Tietyt palvelun osat ovat ainoastaan sellaisten yksilöiden saatavilla, jotka ovat rekisteröityneet ja hankkineet salasanan Ziniolta. Rekisteröitymällä Zinioon, todistat, että olet vähintään 18-vuotias. Et saa antaa tai käyttää kenenkään muun salasanaa, sähköpostiosoitetta tai mitään muuta tietoa palveluiden yhteydessä. Hyväksyt antavasi rehelliset, tarkat, ajantasaiset ja täydelliset tiedot itsestäsi, kun rekisteröidyt tai tilaat julkaisuja Ziniolta, ja ylläpitäväsi ja päivittäväsi viipymättä tiedot pitääksesi ne rehellisinä, tarkkoina, ajantasaisina ja täydellisinä. Sinä olet vastuussa tilisi ja salasanasi luottamuksellisuuden säilyttämisestä, sekä pääsyn rajoittamisesta tietokoneellesi, ja suostut hyväksymään vastuun kaikista toiminnoista, jotka tapahtuvat tililläsi, mukaan lukien kaiken sisällön ja palveluiden käytön.

3. Käyttäjän toiminta

Saat käyttää palvelua ainoastaan laillisiin tarkoituksiin ja näiden ehtojen sekä Zinion ajoittain vakiinnuttamien käyttösääntöjen, sekä Zinio Reader -lisenssisopimuksen mukaisesti. Zinio varaa oikeuden kieltäytyä palvelusta, lopettaa tilejä tai peruuttaa tilauksia milloin tahansa oman yksinomaisen harkintansa mukaisesti, mukaan lukien, muttei rajoittuen, tilaajan toimintoihin, jotka rikkovat näitä ehtoja tai sovellettavia lakeja ja säännöksiä.

4. Kansainväliset käyttäjät

Palvelua ohjaa, hallinnoi ja hoitaa Zinio, Yhdysvalloista sijaitsevista toimistoistaan ja palvelimiltaan käsin. Jos siirryt palveluun Yhdysvaltojen ulkopuolelta, sinä olet vastuussa kaikkien sovellettavien paikallisten lakien ja säännösten noudattamisesta. Suostut olemaan käyttämättä palvelua tai julkaisuja, joihin pääsee palvelun kautta, missään maassa tai millään tavalla, joka on Yhdysvaltain vienninhallintalain (Export Administration Act) tai muiden sovellettavien lakien tai säännösten vastaista.

5. Aineeton omaisuus

Kaikki palveluun kuuluva sisältö, kuten teksti, grafiikat, logot, painikekuvakkeet, kuvat ja niiden kokoonpanot, sekä kaikki sivustolla käytetty ohjelmisto, ovat Zinion tai sen toimittajien tai lisensoijien omaisuutta, jota suojaa Yhdysvaltain laki, sekä kaikki sovellettavat kansainväliset lait ja sopimukset, mukaan lukien, muttei rajoittuen, tekijänoikeus- ja muut lait ja sopimukset, jotka suojaavat aineetonta omaisuutta ja omistusoikeuksia. Hyväksyt noudattavasi kaikkia tällaisia sovellettavia lakeja ja sopimuksia, ja olemaan muuttamatta, peittämättä tai poistamatta mitään tekijänoikeus- tai muita omistusoikeudellisia huomautuksia ja kuvatekstejä (riippumatta siitä linjataanko niissä käyttörajoituksia vai jotain muuta), joita tällainen sisältö sisältää.

Kukin kolmannen osapuolen sisällöntarjoaja omistaa tekijänoikeuden kaikkeen omaan alkuperäiseen sisältöönsä, mukaan lukien, muttei rajoittuen, palvelun kautta toimitettavat tai muutoin saataville tuotavat julkaisut. Lukuun ottamatta julkaisun laillisen omistajan tekemiä poikkeuksia, hyväksyt, että et saa mitään omistusoikeuksia julkaisuun lataamalla sen palvelun kautta.

Lukuun ottamatta sovellettavien tekijänoikeuslakien ja -sopimusten nimenomaisia vaatimuksia tai Zinio Reader -ohjelmiston ominaisuuksien sallimia seikkoja, et saa muuttaa, käyttää käänteistekniikkaa, julkaista, siirtää, näyttää, osallistua siirtoon tai myyntiin, luoda johdannaisia töitä, tai millään tavalla kaupallisesti hyödyntää, tai tarjota kolmannelle osapuolelle pääsyä sivuston, julkaisujen tai minkään niiden osan sisältöön ilman Zinion ja kyseisen sisällön omistajan nimenomaista lupaa.

Me emme myönnä minkäänlaisia lisenssejä, suoria tai epäsuoria, Zinion tai lisensoijiemme aineettomaan omaisuuteen, lukuun ottamatta näissä ehdoissa tai Zinio Reader -lisenssisopimuksessa annettuja nimenomaisia lupia.

6. Kolmannen osapuolen sisältö

Zinio on julkaisujen jakelija (eikä julkaisija). Tämän mukaisesti meillä ei ole minkäänlaista toimituksellista valvontaa julkaisujen suhteen. Kaikki mielipiteet, lausunnot, palvelut, tarjoukset tai muut tiedot tai sisällöt, joita kolmas osapuoli ilmaisee tai tuo saataville, mukaan lukien palvelun tarjoamissa julkaisuissa olevat, ovat niiden tekijöiden tai julkaisujen omia, eivätkä Zinion. Zinio ei takaa minkään kolmansien osapuolien tekemien julkaisujen tai palveluiden tai tarjousten tarkkuutta, täydellisyyttä tai hyödyllisyyttä, emmekä me ole vastuussa mistään menetyksistä tai vaurioista, joita on aiheutunut, kun olet luottanut julkaisussa oleviin tietoihin, tai käyttänyt tarjottuja palveluita, tai hyväksynyt mitään tarjouksia, jotka on tehty palvelun tai julkaisujen kautta.

Palvelu voi sisältää linkkejä muille Internet-sivustoille ja kolmannen osapuolen resursseihin. Zinio ei ota mitään vastuuta tai vastuuvelvollisuutta tiedonvälityksestä tai materiaaleista, joita on saatavilla tällaisten linkitettyjen sivustojen kautta. Nämä linkit tarjotaan sivustolla ainoastaan sinun mukavuuttasi ajatelleen. Sinä olet yksinomaan vastuussa sellaisten ehtojen ja edellytysten ymmärtämisestä, joita voidaan soveltaa, kun vierailet tai tilaat tuotteita tai palveluita, tai muutoin käytät kolmannen osapuolen sivustoa.

7. Palvelun muutokset

Me pidätämme oikeuden muuttaa tai keskeyttää palvelun (tai minkä tahansa sen osan) väliaikaisesti tai pysyvästi milloin tahansa, ilman etukäteistä ilmoitusta tai antaen ilmoituksen asiasta. Hyväksyt, että Zinio ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään palvelun muutoksesta, keskeytyksestä tai lopettamisesta.

8. Takuiden vastuuvapautuslausekkeet

PALVELU JA KAIKKI JULKAISUT TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA ”SAATAVUUDEN MUKAAN”. ZINIO, SEN TYTÄRYHTIÖT, TOIMITTAJAT, LISENSOIJAT JA AGENTIT KIISTÄVÄT NIMENOMAISESTI KAIKENLAISET TAKUUT, SUORAT TAI EPÄSUORAT, MUKAAN LUKIEN, MUTTEI RAJOITTUEN, EPÄSUORAT TAKUUT KAUPITELTAVUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA. RAJOITTAMATTA EDELLÄ MAINITTUA, ZINIO, SEN TYTÄRYHTIÖT, TOIMITTAJAT, LISENSOIJAT JA AGENTIT EIVÄT ANNA MITÄÄN TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ (A) PALVELU TÄYTTÄÄ VAATIMUKSESI, (B) PALVELU ON KESKEYTYMÄTÖN, OIKEA-AIKAINEN, TURVALLINEN TAI VIRHEETÖN, (C) PALVELUN KÄYTÖSTÄ SAATAVAT TIEDOT TAI JULKAISUISSA OLEVAT TIEDOT OVAT TARKKOJA TAI LUOTETTAVIA, TAI (D) JULKAISUJEN TAI PALVELUIDEN LAATU TÄYTTÄÄ ODOTUKSESI.

SINÄ OLET YKSINOMAAN VASTUUSSA LUOTETTAVAN INTERNET-YHTEYDEN HANKINNASTA JA YLLÄPIDOSTA. ZINIO EI OLE VASTUUSSA KYVYTTÖMYYDESTÄSI LADATA TAI MUUTOIN AVATA SISÄLTÖÄ.

KAIKKI LADATTU MATERIAALI TAI MUULLA TAVALLA PALVELUN KÄYTÖN AVULLA HANKITTU MATERIAALI ON OMALLA VASTUULLASI JA RISKILLÄSI, JA SINÄ OLET YKSINOMAAN VASTUUSSA TIETOKONEJÄRJESTELMÄLLESI KOITUVISTA VAURIOISTA TAI TIETOJEN MENETYKSESTÄ, JOKA AIHEUTUU TÄLLAISEN MATERIAALIN LATAAMISESTA TAI KÄYTÖSTÄ.

MITKÄÄN NEUVOT TAI TIEDOT, OVATPA NE SITTEN SUULLISIA TAI KIRJALLISIA, JOTKA OLET SAANUT ZINIOLTA TAI PALVELUSTA TAI SEN KAUTTA, EIVÄT MUODOSTA MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA.

9. Vastuuvelvollisuuden rajoitus

SOVELLETTAVAN LAIN SUURIMMASSA SALLIMASSA LAAJUUDESSA, ZINIO, SEN TYTÄRYHTIÖT, TOIMITTAJAT, LISENSOIJAT JA AGENTIT EIVÄT OLE VASTUUSSA MINKÄÄN TEORIAN TAI LAIN PUITTEISSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA TAI RANGAISTUSSAKOISTA. SOVELLETTAVAN LAIN SUURIMMASSA SALLIMASSA LAAJUUDESSA, ZINION KOKONAISVASTUUVELVOLLISUUS VAATEISTA, JOTKA AIHEUTUVAT PALVELUN TAI JULKAISUJEN KÄYTÖSTÄSI TAI MUUTOIN, RAJOITETAAN SINUN ZINIOLLE MAKSAMIISI PALKKIOIHIN SIITÄ PALVELUN TAI JULKAISUN OSUUDESTA, JOKA ON ANTANUT AIHEEN VAATEELLE.

10. Vahingonkorvaus

Suostut puolustamaan, vapauttamaan vastuusta ja pitämään Zinion, sen lisensoijat, toimittajat ja kolmannen osapuolen sisällön tarjoajat, sekä niiden johtajat, virkailijat, työntekijät ja agentit turvassa kaikilta vaateilta, menetyksiltä, kuluilta, vahingoilta ja kustannuksilta, mukaan lukien asianajajan palkkiot, jotka aiheutuvat (a) palvelun tai julkaisujen käytöstäsi, (b) näiden ehtojen rikkomuksestasi, tai (c) mistään tiliisi liittyvästä sinun tai muun henkilön, joka käyttää palvelua tai julkaisuja sinun tilisi kautta, suorittamasta aktiviteetista (mukaan lukien huolimaton tai väärä käyttäytyminen).

11. Valvonta

Zinio pidättää itsellään oikeuden, muttei velvollisuutta, valvoa palvelua ja määrittää näiden ehtojen ja Zinion vakiinnuttamien käyttösääntöjen noudattamisen, minkä tahansa lain, säännöksen tai valtuutetun hallituspyynnön tyydyttämiseksi. Rajoittamatta edellä mainittua, pidätämme oikeuden poistaa sisällön, jonka me, oman yksinomaisen harkintamme mukaisesti, toteamme rikkovan tässä olevia ehtoja tai olevan muutoin riidanalaista, tai rikkovan Zinion tai sen lisensoijien velvoitteita.

12. Irtisanominen

Joko Zinio tai sinä voitte irtisanoa nämä ehdot milloin tahansa. Rajoittamatta edellä mainittua, Zinio voi, oman yksinomaisen harkintansa mukaisesti ja ilman vastuuvelvollisuutta, irtisanoa salasanasi tai palvelun käyttösi mistä tahansa syystä johtuen, mukaan lukien, muttei rajoittuen, jos Zinio uskoo, että olet rikkonut tai käyttäytynyt epäjohdonmukaisesti näiden ehtojen kirjaimen ja hengen puitteissa. Mikä tahansa palveluun pääsysi irtisanominen näiden ehtojen alaisena voidaan toimeenpanna ilman etukäteistä ilmoitusta, ja Zinio voi välittömästi deaktivoida tai poistaa tilisi ja kaikki siihen liittyvät tiedot ja/tai estää tulevan palveluun pääsyn. Osat 2, 4, 5, 6 ja 8–17 jäävät voimaan, vaikka nämä ehdot irtisanottaisiin.

13. Jatkuva palvelu -ohjelma

Kaikki tilaukset sisältävät ”jatkuvan palvelun”, jonka avulla sinulle toimitetaan julkaisuja keskeytyksettä, kunnes peruutat tilauksesi tai Z-passisi. Voit peruuttaa tilauksesi tai Z-passisi milloin tahansa, ja tilausten kohdalla saat rahasi takaisin toimittamattomista numeroista (katso hyvityskäytäntö alta). Jatkuva palvelu tarkoittaa sitä, että kun kaikki julkaisut alkuperäiseltä tilausjaksoltasi on toimitettu, sinua laskutetaan automaattisesti alkuperäisen tilausjaksosi lopussa seuraavasta tilausjaksosta sillä hetkellä voimassa olevien julkaisua koskevien, palvelussamme näkyvien tarjousehtojen mukaisesti.

14. Z-passi

Kaikki Z-passitilaukset sisältävät ”jatkuvan palvelun”, jonka avulla sinulle toimitetaan Z-passijulkaisujasi keskeytyksettä, kunnes peruutat tilauksesi. Rekisteröitymiseen vaaditaan voimassaoleva luottokortti ja suostut siihen, että palvelusta veloitetaan kuukausittain.

15. Ilmaiset kokeilut

Jos teet tilauksen tai hankit Z-passin, johon kuuluu ilmainen kokeilu, pääset lukemaan julkaisuja ilmaiseksi kokeilujakson ajan. Jos perut tilauksesi tai Z-passisi ilmaisen kokeilujakson aikana, luottokorttiasi ei veloiteta. Jos et peruuta tilaustasi tai Z-passiasi ilmaisen kokeilujakson aikana, luottokortiltasi veloitetaan ilmaisen kokeilujakson päätteeksi ostamasi julkaisun tai Z-passin ensimmäinen, kokeilujakson jälkeen alkava tilausjakso. Käyttäjä voi saada vain yhden ilmaisen kokeilun julkaisua kohti.

16. Hinnoittelu ja verot

Kaikki sivustolla näkyvät hinnat esitetään ilman ALV:tä, tavara- ja palveluveroa ja myyntiveroa. Ostokseen sisällytetään ALV, tavara- ja palveluverot tai myyntiverot laskutusosoitteesi ja ostohetkellä voimassa olevan veroprosentin perusteella. Zinio laskuttaa verot ainoastaan niissä maissa tai osavaltioissa, joissa digitaaliset hyödykkeet ovat verotettavia. Asiakkaat eivät saa verovapautusta palvelussa tehdyistä ostoksista.

Kaikki Zinio iPad ja iPhone -sovelluksissa näkyvät hinnat ja verot noudattavat Applen iTunes-ehtoja ja -edellytyksiä.

17. Tilin yhdistäminen Facebookin ja passiivinen jakaminen

Voit liittyä Zinioon Facebook-tilisi kautta. Turvallisuussyistä Facebook-salasanaasi ei tuoda Zinion tietoon. Zinio käyttää ainoastaan Facebook-tietoja, joiden jakamisen meille hyväksyt, luodakseen Zinio-tilin ja tarjotakseen sinulle paremmin kohdistettuja viestejä ja tarjouksia. Zinio myös noudattaa Facebookin sääntöjä, eikä julkaise mitään luku- tai jakotoimintaa Facebook-tilisi aikajanalla ilman sinun lupaasi. Voit poistaa minkä tahansa Facebookin lähetettävän lukutoiminnan Zinion sivustolta koska tahansa. Jos annat Zinion julkaista aikajanallasi, jokaisen toiminnan julkaisua edeltää 10 sekunnin viive, ja saat ilmoituksen sen tapahtuessa.

18. Sekalaista

Nämä ehdot, Zinio Reader -lisenssisopimus ja muut säännöt, ohjeet, lisenssit ja vastuuvapautuslausekkeet, jotka on julkaistu sivustolla, muodostavat koko sopimuksen Zinion ja sinun välilläsi palvelun käyttöösi liittyen, ja ne syrjäyttävät kaikki aiemmat kirjalliset tai suulliset sopimukset meidän välillämme tätä aihetta koskien. Näitä ehtoja hallitsevat Kalifornian osavaltion säädökset ja lait, huomioimatta mahdollisia näiden lakien periaatteiden ristiriitoja, ja osapuolet alistuvat San Franciscon läänin ylioikeuden (Superior Court of San Francisco County) ja Yhdysvaltain piirioikeuden, Kalifornian pohjoisosan (United States District Court for the Northern District of California), yksinomaisen tuomiovallan alaisuuteen koskien mitä tahansa kiistaa, joka aiheutuu palvelun käytöstäsi tai näiden ehtojen johdosta. Kummankaan osapuolen anteeksiantoa tämän alaisesta rikkomuksesta tai laiminlyönnistä ei tulkita minkään edeltävän tai myöhemmän rikkomuksen tai laiminlyönnin anteeksiannoksi.

19. Ilmoitus muutoksista

Zinio voi ajoittain tarkastaa nämä ehdot pitääkseen ne ajan tasalla Zinion tuotteiden ja palveluiden kanssa. Tarkista sivusto ajoittain muutosten varalta. Ensimmäisenä ylös kirjoitettua päivityspäivämäärää käytetään ilmoittamaan sinulle uusimmista muutoksista. Kun avaat tai käytät palvelua tällaisen päivityksen jälkeen, se ilmaisee, että suostut olemaan tällaisten muutosten sitoma.

20. Osoitteemme

Zinio LLC
575 Lexington Ave, 17th Floor
New York, NY 10022
www.zinio.com

Tietosuojakäytäntö

Päivitetty viimeksi 4. syyskuuta 2012

Zinio tietää, että sinulle on tärkeää tietää, kuinka tietoja sinusta käytetään ja jaetaan, ja arvostamme luottamustasi meihin siitä, että teemme näin varovaisesti ja järkevästi. Tämä tietosuojakäytäntö (tämä ”käytäntö”) selittää, kuinka Zinio käsittelee tietoja, joita keräämme, kun olet verkkosivustollamme www.zinio.com(”sivusto”), ja kun käytät tuotteitamme ja palveluitamme (kollektiivisesti ”palvelu”). Käyttämällä palvelua hyväksyt tässä kuvatut menettelytavat. Tämä käytäntö ei koske muiden Zinio LLC:n (”Zinio”) osastojen menettelytapoja tai muiden henkilöiden tai entiteettien kuin Zinion menettelytapoja, mukaan lukien niiden verkkosivujen, joilla vierailet ennen sivustolla käyntiäsi tai sen jälkeen, operaattorit, sekä ostamiesi, lataamiesi tai muutoin palvelun kautta avaamiesi julkaisujen omistajat tai julkaisijat.

Keräämämme tiedot

Zinio kerää käyttäjiltä tietoja, jotka voivat sisältää henkilön tunnistavia tietoja (”henkilötietoja”), eri kohdissa sivustoa ja palvelussa tai Zinio Reader -ohjelmistossa seuraavasti:

Meille antamasi tiedot

Me vastaanotamme ja tallennamme tiedot, jotka syötät sivustolle, tai annat meille muulla tavoin.

Automaattisesti kerätyt tiedot

Me vastaanotamme ja tallennamme tietyntyyppistä tietoa aina, kun vuorovaikutat kanssamme sivuston tai Zinio Reader -ohjelmiston välityksellä.

Tiedot muista lähteistä

Me voimme vastaanottaa tietoa sinusta muista lähteistä, lisätä ne tilitietoihisi ja kohdella niitä tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Evästeiden käyttö

Evästeet ovat alfanumeerisia tunnisteita, joita verkkosivusto voi tallentaa tietokoneesi kovalevylle. Kun vierailet sivustolla, luot käyttäjätilin, lataat tai ostat tuotteen meiltä, tai kirjaudut sisään Zinio Reader -ohjelmistoon, me voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi. Me vaadimme evästeiden sallimista verkkoselaimessasi, jotta me voimme tunnistaa sinut toistokävijäksi tai -asiakkaaksi ja säilyttää sisäänkirjautuneiden käyttäjien istuntotiedot. Me käytämme evästeitä myös jäljittääksemme käyttötrendejä ja –malleja ja siten parantaaksemme ymmärrystämme sivuston käytöstä ja kehittääksemme sivustoa.

Zinio voi antaa muiden yritysten, jotka tarjoavat sisältöä sivustolle, asettaa ja käyttää omia evästeitään sinun tietokoneellasi. Muiden yritysten evästeiden käyttö on heidän omien tietosuojakäytäntöjensä alaista.

Keräämiemme tietojen käyttö

Zinio käyttää tietoja sinusta: Katso alta kuvaus Zinion menettelytavoista koskien sähköpostiviestejä käyttäjillemme ja sitä, kuinka voit päivittää asetuksesi liittyen tällaisiin sähköpostiviesteihin.

Keräämiemme tietojen jakaminen

Me voimme jakaa henkilötietojasi eteenpäin ainoastaan seuraavasti: